DET POLITISKE NORGE

Registrerte norske politiske partier

og deres programmer finner du her

 

 

 

INDEX

ARBEIDERPARTIET

DEMOKRATENE

FEMINISTISK INITIATIV

FREMSKRITTSPARTIET

HELSEPARTIET

HØYRE

INDUSTRI  OG  NÆRINGSPARTIET

KRISTELIG FOLKEPARTI

KYSTPARTIET

LIBERALISTENE

MILJØPARTIET DE GRØNNE

NORGES KOMMUNISTISKE PARTI

PARTIET DE KRISTNE

PENSJONISTPARTIET

PIRATPARTIET

RØDT

SENTERPARTIET

PARTIET SENTRUM

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VENSTRE

VERDIPARTIET

 

 

MENINGSMÅLING - Poll of Polls

 

 

 

EIDSVOLL 1814

Det berømte maleriet «Eidsvoll 1814» ble malt av Oscar Wergeland 70 år etter grunnlovsforsamlingen og gitt som gave til Stortinget i 1885. Christian Magnus Falsen står oppreist og leser fra Grunnloven, mens sorenskriver Wilhelm Frimann Koren Christie sitter ved siden av. I maleriet kan rundt 70 personer av Riksforsamlingens 112 medlemmer identifiseres.[1] Bildet henger i Stortingssalen.

 

Politiske partier

Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger. Dette gjøres som oftest ved å stille til valg, i et demokrati.

Partiene i Norge vokste frem etter at parlamentarismen ble vedtatt. Det var Venstre som ble det første norske partiet og partiet Høyre fulgte like etter.

De fleste landsomfattende partiene er registrert i Partiregisteret.

Hentet fra Wikipedia

 

   Webmaster: Johannes Akkerhaugen